Antiflippersluitplaat

De Antiflippersluitplaat maakt het onmogelijk om door middel van flipperen de dagschoot van een slot zo ver terug te drukken dat bijvoorbeeld de deur waarin het slot zich bevindt, kan worden geopend. De inrichting omvat daartoe een sluitplaat welke is voorzien van een doorgangbelemmerend orgaan.

Bestaande oplossingen tegen flipperen zijn enerzijds het nachtslot en anderzijds anti-inbraakstrips. Echter: de meeste mensen ervaren een nachtslot als omslachtig("Ik ben toch maar een paar minuten weg") en een anti-inbraakstrip is een relatief grote ingreep.

De Antiflippersluitplaat omvat een eenvoudige oplossing welke flipperen bij de bron kan voorkomen. Gezien het belang dat eenieder hecht aan veiligheid en het feit dat de industrie om die reden veel aandacht besteedt aan het ontwikkelen van verbeterd hang- en sluitwerk, kan de Antiflippersluitplaat worden gezien als een uiterst eenvoudige én uiterst efficiënte uitvinding! Deze oplossing omvat een inrichting welke de functie van sluitplaat vervult en tegelijkertijd een middel omvat dat het met bijvoorbeeld een tussen voordeur en deurpost geschoven bankpas bereiken van de dagschoot onmogelijk maakt.

watchnow

SKG Sterren

Ongetwijfeld bent u bekend met SKG-sterren die op hang- en sluitwerk aangebracht worden. Aan de hand van het aantal sterren is zichtbaar hoe inbraakwerend het hang en sluitwerk is. Meer informatie hoe inbraakwerend hang- en sluitwerk wordt beproefd vindt u in de norm NEN-5089.

Bestaande (woning)bouw

Voor het beveiligen van ramen en deuren in de bestaande (woning)bouw dient de beveiligingsrichtlijn gehanteerd te worden.

Hierbij geldt, dat met hang- en sluitwerk voorzien van SKG** een inbraakwerendheid van 3 minuten is te realiseren.

Met hang- en sluitwerk voorzien van SKG*** is een inbraakwerendheid van 5 minuten te realiseren.

Het echter verstandiger te kiezen voor veiligheidsbeslag met kerntrek beveiliging, hierdoor kan men niet meer aan de cilinder komen waardoor een echte inbraak vertraging optreed van meerdere minuten uit onze ervaring.

Houd er rekening mee dat ramen niet meer als 3 minuten inbraakwerend gemaakt kunnen worden.

Cilindertrekbeveiliging

Voorkom één van de meeste inbraak methode's

CILINDERTREKBEVEILIGING

Op de bestaande bouw is cilindertrekbeveiliging, bij besluit van 14 februari 2014 van de Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW per 1 april 2014 een eis geworden. Het gaat om een cilindertrekbeveiliging met een kracht van 15 kN. Cilindertrekbeveiliging kan door toepassing van inbraakwerend beslag met cilindertrekbeveiliging SKG**® of SKG***® of door toepassing van cilinders SKG***®. Inbraakwerend beslag met cilindertrekbeveiliging SKG***® en cilinders SKG***®. voldoen aan de eis van 15 kN. Voor inbraakwerend beslag SKG**® met cilindertrekbeveiliging is inmiddels ook een trekkracht van 15 kN vereist. Certificatie van inbraakwerend beslag is in beginsel gebaseerd op een set. Dit betekent dat certificatie alleen geldig is wanneer er een volledige set (binnen en buitenschild) wordt geleverd. Inmiddels zijn er bepaalde merken inbraakwerend beslag waarvan SKG de certificatievoorwaarden heeft aangepast waardoor, onder voorwaarden, ook een SKG gecertificeerd buitenschild met cilindertrekvoorziening afzonderlijk geleverd mag worden. Alle SKG ***® cilinders zijn voorzien van een cilindertrekbeveiliging met een kracht van tenminste 15 kN

Opklimmogelijkheden

Opklimmogelijkheden om het gebouw dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. Inbrekers schrikken er niet voor terug om via de opklimmogelijkheden, zoals afvalcontainers, afdaken, een stapel pallets, een ladder, de afdekkap van de zonwering e.d., naar boven te klimmen om te onderzoeken of ze niet makkelijker binnen kunnen komen via daklichten, dakramen, bovenlichten of balkondeuren. Opklimmen kan worden bemoeilijkt door het toepassen van bijvoorbeeld getande beugels rond hemelwaterafvoeren en overklimbeveiliging op (lage)muren. Losse hulpmiddelen, zoals ladders, pallets, kratten, verrolbare containers e.d., dienen te worden opgeborgen of met een goed slot zijn vast gezet.

Inbraak vertraging


Inbraak vertraging van ramen

We hebben diverse ramen getest op inbraak vertraging waaronder Hrr++, Hr++ met inbraak vertragende folie en de welbekende HR++p4a.

    Als eerste test is HR++ met inbraakvertragende folie merknaam noemen wij hier niet, de prijs echter wel € 30,- per vierkante meter. Hieruit blijkt dat de meerwaarde ten aanzien van de inbraak vertragende functie van deze folie erg in twijfel getrokken moet worden of erger nog niet inbraak vertragend is. Wat wij wel zien is dat het t.a.v veiligheid het glas in kleinere stukken breekt. De tijd die wij nodig hadden om de deur aan de binnenzijde te bereiken was minder dan 1 minuut. De video wordt later toegevoegd.

    De tweede test is de standaard HRR++ ruit  hiervoor geld geen enkele vertraging minder als 30 seconde voordat wij de binnenzijde van de deur bereikte. De video wordt later toegevoegd.

    De derde test is de HRR++P4A ruit Inbraakwerend glas is gelaagd glas, dat bestaat uit twee platen glas met daartussen één of meerdere folies (PVB). Bij het stukslaan van het glas blijft het glas aan de folie(s) zitten. De minimale kwaliteit van glas binnen het PKVW is P4A. Hiervan is de inbraakvertraging zeker comform de 3 minuten. Ons advies is dan ook plaats HRR++P4A op elke bereikbare gevelopening voor inbraak. De video wordt later toegevoegd.

    De laaste test is het veiligheidsglas ook wel letselwerend glas of gelaagd glas genoemd. Ter voorkoming van het oplopen van letsel bij het breken van glas kan in die situaties als aangegeven in NEN 3569 letsel werende beglazing worden toegepast. In het geval dat letsel werende beglazing wordt toegepast in isolerende beglazing, dient in ieder geval de verwachte stootzijde te bestaan uit letsel werende beglazing. Deze test wordt binnenkort uitgevoerd.